Het Centraal Planbureau (CPB) ziet nog steeds een aantal risico's voor de Europese bankensector.

Het Centraal Planbureau (CPB) ziet nog steeds een aantal risico's voor de Europese bankensector.

Finance
30 May 2016

Volgens het CPB zitten er nog "gaten" in het Europese raamwerk voor banken, concludeert het onderzoeksinstituut in een maandag gepubliceerd rapport. In dat raamwerk staat omschreven hoe overheden en toezichthouders moeten samenwerken als Europese banken in de problemen raken. 

"Hierdoor is niet duidelijk wie er bij faillissement van een bank opdraait voor de financiële verliezen", aldus het CPB. En dus is het onzeker of de zogenoemde bail-in "op een consistente manier" in Europa zal worden toegepast.

Bij een bail-in dragen private partijen, zoals investeerders, de kosten van een noodlijdende bank en niet de belastingbetaler. Naar het oordeel van het CPB is er ook nog geen "volwaardig" Europees depositogarantiestelsel, dat de tegoeden van rekeninghouders bij een falende bank moet garanderen.

ECB

Bovendien zorgt het ruime monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) voor nieuwe risico's. "Monetaire maatregelen kunnen uitgewerkt raken als na verloop van tijd expansief beleid als normaal wordt beschouwd", stelt het onderzoeksinstituut.

Het is ook lastig om het beleid weer af te bouwen, omdat er geen draaiboek voor is. "Recente pogingen van de Federal Reserve Bank illustreren hoe lastig het afbouwen van expansief monetair beleid in een vervlochten wereldeconomie is."

Lage rente

Het CPB is ook bezorgd over de lage rente. Die ondermijnt met name de vermogensposities van pensioenfondsen en levensverzekeraars. Pensioenfondsen kunnen hierop reageren door pensioenuitkeringen te verlagen of minder te verhogen, maar "de inzet daarvan zal zijn weerslag op de economie hebben".

"De situatie bij levensverzekeraars is nog zorgelijker. Herstelmogelijkheden zijn beperkt door de onzekere afwikkeling van woekerpolissen en een afkalvende markt."

Hypotheken

Ook op de hypotheekmarkt ziet het CPB risico's, vanwege de een nieuwe internationale standaard voor het inschatten van risico's op hypotheken. Die standaardisatie kan ertoe leiden dat banken in Nederland tijdelijk minder krediet beschikbaar hebben voor het verstrekken van hypotheken.

"Maar als pensioenfondsen en verzekeraars ook hypotheken gaan verstrekken, blijven de gevolgen voor de hypothecaire kredietverlening en de woningmarkt beperkt."

Bron: 
NU.nl

Gerelateerd nieuws

Finance 15 Feb 2017

Grootbedrijf Kontinex wint renteswapzaak van Rabobank 

Finance 15 Feb 2017

Grootbedrijf Kontinex wint renteswapzaak van Rabobank 

Finance 9 Nov 2016

Kees van Dijkhuizen opvolger van Gerrit Zalm bij ABN Amro