Training: Balans lezen

Training: Balans lezen

De opleiding 'Balanslezen' geeft cursisten door middel van praktijkcasuïstiek inzicht in de analyse van de jaarrekening van organisaties, teneinde een gedegen financiële analyse van de jaarcijfers te vervaardigen.

Wanneer u behoefte hebt  aan het sneller doorgronden van een balans en verlies- en winstrekening is deze opleiding geschikt voor u! Deze opleiding is niet alleen geschikt voor het bank- en verzekeringswezen maar ook voor het bedrijfsleven. Wanneer u deze opleiding in-company of met een zelfde doelgroep wilt volgen, stemmen wij de opleiding af op uw eigen praktijk.
 

Doelgroep: 

Nieuwe en recent ingestroomde medewerkers van het Zakelijk Loket en Bedrijven Advies.

Belangrijkste leerdoelen: 
 • Analyseren en verbanden kunnen leggen tussen de balans en de verlies- en winstrekening;
 • Diverse financiële ratio's kunnen berekenen en interpreteren;
 • De financiële status van een onderneming bepalen aan de hand van de geanalyseerde jaarcijfers;
 • Middels kasstroomoverzichten en liquiditeitsprognoses inzicht verkrijgen in de liquiditeitspositie van de organisatie;
 • Winstbeïnvloeding binnen de jaarrekening herkennen;
 • Een deskundig oordeel geven bij de besluitvorming voor  financieringsaanvragen, financieringsverstrekking of deelneming;
 • Kasstroomanalyse versus rentabiliteit;
 • In staat zijn een relatie te leggen tussen cashflow en solvabiliteit en cashflow en werkkapitaal.
Opzet van de opleiding: 
 •  De inhoud, opzet en verband tussen een balans en een resultatenrekening;
 •  Het verschil tussen commerciële en fiscale jaarrekeningen;
 •  Diverse ratio's;
 •  Het gebruik en de rol van ratio's en kasstroomoverzicht als analysetool;
 •  Herwaardering en voorziening latente belasting en de invloed daarvan op het nettoresultaat;
 •  Methoden van winstbeïnvloeding binnen de jaarrekening;
 •  Vaste activa, economische ouderdom en huur versus eigendom.
 •  Behandeling actuele praktijkcases;
 •  Bepalen specifieke leerdoelen;
 •  Presentatie van belangrijke aspecten uit de syllabi;
 •  Uitwerken praktijkcases in kleine werkgroepen.
Vooropleiding / achtergrond: 

 Minimaal HBO niveau.
 

Datum en kosten: 
 • Data in overleg. Duur 1 dag;
 • De kosten van deze opleiding bedragen € 400,- per persoon;
  Aan het einde van de dag zal een deelnamebewijs worden uitgereikt.